ProClaw logo

EU-vaatimusten­mukaisuus­vakuutus

  1. Henkilönsuojain: Kenkäliukueste ProClaw®; suojainluokka II
  2. Valmistajan ja valtuutetun edustajan nimi ja osoite: Tamkosmo, Ismo Koskinen, Härmälänsaarenkatu 2 A 12, 33900 Tampere, Finland
  3. Tämä vaatimusten­mukaisuus­vakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.
  4. Vakuutuksen kohde: Kenkäliukueste ProClaw®
  5. Edellä 4 kohdassa kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamis­lainsäädännön mukainen: EU-asetus 2016/425
  6. Ilmoitettu laitos FI 0403 suoritti EU-tyyppitarkastuksen ja antoi EU-tyyppitarkastus­todistuksen (SGS Test Report No. 40119T02); tyyppitarkastuksessa sovellettu standardi: SGS TY-043
  7. Liukuesteen vaatimuksenmukaisuuden arvioinnissa sovelletaan sisäistä tuotannonvalvontaa ja satunnaisin väliajoin suoritettavia valvottuja tuotetarkastuksia
  8. Lisätietoja: [email protected]
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram