ProClaw logo

Register- och dataskyddspolicy

Tamkosmo samlar endast in den information om sina kunder som krävs för att bekräfta och leverera beställningar. Kunduppgifterna omfattar kundens namn, e-postadress (för beställningsbekräftelse och eventuella säkerhetsmeddelanden eller motsvarande) samt leveransadress (för leverans av beställningen). Även följande uppgifter sparas: produktinformation (produktnamn, storlek, antal), datum för beställning och sändning, eventuella reklamationer samt övriga tilläggshändelser gällande beställningen, såsom retur, byten, gottgörelser osv.

Företaget samlar inte in någon information om sina kunder från andra håll än genom beställningsformuläret som kunden själv fyller i. Kunduppgifter delas inte med andra aktörer.

Tamkosmos kundregister består av de beställningsformulär som företag och privata konsumenter fyllt i. Kunden kan på begäran få sina uppgifter raderade ur kundregistret; då försvinner även retur- och garantiuppgifter samt uppgifter om motsvarande skydd ur beställningarna och kontakterna, varför kunden rekommenderas att spara sitt kvitto över betalningen. Företaget samlar inte alls in information om kundernas betalkort, bankkonton eller motsvarande penningtransaktioner.

Tamkosmo statistikför på olika sätt kundernas beställningsinformation för försäljningsanalyser; i dessa fall avlägsnas all information som gäller individer.

Personuppgiftsansvarig:
Ismo Koskinen
Tamkosmo
[email protected]
Härmälänsaarenkatu 2 A 12, 33900 Tampere, Finland

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram