ProClaw logo

EU-försäkran om överens­stämmelse

  1. Personlig skyddsutrustning: Halkskydd för skor ProClaw®; skyddsklass II
  2. ValTillverkarens och den auktoriserade representantens namn och adress: Tamkosmo, Ismo Koskinen, Härmälänsaarenkatu 2 A 12, 33900 Tammerfors, Finland
  3. Denna försäkran om överensstämmelse har getts uteslutande på tillverkarens ansvar.
  4. Föremål för försäkran: Halkskydd för skor ProClaw®
  5. Föremålet för försäkran som beskrivs ovan i punkt 4 överensstämmer med unionens harmoniseringslagstiftning i fråga: EU-förordning 2016/425
  6. Den angivna inrättningen FI 0403 utförde EU-typkontrollen och utfärdade ett EU-typkontrollintyg (SGS Test Report No. 40119T02); standard som tillämpades vid typkontrollen: SGS TY-043
  7. Vid bedömning av överensstämmelse beträffande halkskydd tillämpas intern produktionskontroll och övervakade produktkontroller som utförs med slumpvisa intervall
  8. Mer information: [email protected]
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram